بن فارما/دارو های تخصصی

جستجوی داروهای تخصصی

دارو های تخصصی

نکسیوم 40 میلی گرم-Nexium
14 قرص
(Nexium)

15500

نکسیوم حاوی دارویی است به نام اس امپرازول که موجب کاهش تولید اسید معده می شوند و از زخم معده جلوگیری می کند.
۳۹۹,۰۰۰ تومان
قرص پاریت 20 میلی گرم-Pariet
14 عدد قرص روکشدار
(Pariet-Rabeprazol)

15499

رابپرازول در درمان زخم های خوش خیم معده و دوازدهه، کاهش اسید معده در جراحی و پیشگیری کوتاه مدت از بازگشت محتویات معده کاربرد دارد.
۵۲۵,۰۰۰ تومان

15494

وارفارین دارویی است که از انعقاد خون جلوگیری می کند و مانع تشکیل لخته خون می شود و درهنگام جراحی قلب باز و سکته مغزی و ..... کاربرد دارد.
۷۶۵,۰۰۰ تومان

15466

۲ رای
قرص تیروئید اوتیروکس همان لوتروکسین است که در مقادیر50،75،88،100،112،125،137،150 میکروگرم موجود است.
۲۳۴,۰۰۰ تومان

15451

این قرص همان لوتروکسین است که در مقادیر50،75،88،100،112،125،137،150 میکروگرم موجود است.
۴۳۵,۰۰۰ تومان
قرص تیروئید لوتروکسین (اوتیروکس) 100میکرو گرم
100 قرص
(Euthyrox 100 mcgr-100Tabletten)
Merck

15442

۴۶ رای
این قرص همان لوتروکسین است که در مقادیر50،75،88،100،112،125،137،150 میکروگرم موجود است.
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قرص تیروئید لوتروکسین (اوتیروکس) 50 میکروگرم مرک آلمان
100 قرص
(Euthyrox 50 mcgr-100Tabletten)
Merck

15415

۳۱ رای
این قرص همان لوتروکسین است که در مقادیر50،75،88،100،112،125،137،150 میکروگرم موجود است.
۲۴۰,۰۰۰ تومان

4460477

۱۵۱,۷۲۸,۷۵۰ تومان  (۵۶ ST) 

8942799

۸۳۸,۱۲۵ تومان  (۷۰.۵ gr) 

1279168

۵۳۶,۲۵۰ تومان  (۲۰ ML) 

1279145

۲۳۰,۶۲۵ تومان  (۶۰ ML) 

1253683

۴۲۱,۸۷۵ تومان  (۳۰ ST) 

1253677

۱۴۰,۶۲۵ تومان  (۱۰ ST) 

1301761

۳,۱۳۱,۲۵۰ تومان  (۲۸ ST) 

1301755

۲,۷۰۷,۵۰۰ تومان  (۲۸ ST) 

4474054

۲,۶۵۳,۱۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

4474048

۱,۴۷۱,۸۷۵ تومان  (۲۸ ST) 

1301726

۱,۵۰۱,۸۷۵ تومان  (۲۸ ST) 

1344411

۳,۱۳۱,۲۵۰ تومان  (۲۸ ST) 

4468378

۲,۶۵۳,۱۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

1301844

۲,۷۰۷,۵۰۰ تومان  (۲۸ ST) 

4219149

۲,۶۵۳,۱۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

4219132

۱,۴۷۳,۷۵۰ تومان  (۲۸ ST) 

1301732

۱,۵۰۱,۸۷۵ تومان  (۲۸ ST) 

1301703

۷۴۸,۱۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

2425465

۱,۳۰۶,۸۷۵ تومان  (۱ ST) 

3534831

۱۵,۶۶۹,۳۷۵ تومان  (۱ ST) 

3534825

۱۲,۵۴۹,۳۷۵ تومان  (۱ ST) 

3534819

۱۴,۳۱۷,۵۰۰ تومان  (۱ ST) 

0067352

۱۴۰,۶۲۵ تومان  (۱۰۰ ST) 

0063650

۱۳۶,۸۷۵ تومان  (۳۰۰ ST) 

8904907

۲۷۰,۰۰۰ تومان  (۲۵۰ ST) 

1118347

۹۸۲,۵۰۰ تومان  (۹۰ ST) 

1118330

۲۵۸,۷۵۰ تومان  (۳۰ ST) 

2423408

۱۲,۶۵۷,۰۰۰ تومان  (۱۰ ST) 

2423414

۲۴,۴۰۷,۹۹۹ تومان  (۲۰ ST) 

2423383

۱۶,۲۰۶,۰۰۰ تومان  (۱۵۰ ML) 

2423377

۳۰,۷۱۷,۰۰۱ تومان  (۱۰ ST) 

0063638

۲۹۸,۱۲۵ تومان  (۱۰۰ ST) 

1267432

۶۹,۳۷۵ تومان  (۲۰ ST) 

4464328

۲۸۱,۳۳۸,۱۲۵ تومان  (۱۵۰ ST) 

4215335

۲۸۷,۰۶۴,۳۷۵ تومان  (۱۵۰ ST) 

4208387

۱۹۸,۷۲۵,۶۲۵ تومان  (۶۰ ST) 

4208370

۱۹۸,۷۲۵,۶۲۵ تومان  (۶۰ ST) 

4454347

۴,۲۱۱,۲۵۰ تومان  (۱ ST) 

3916981

۶,۰۲۲,۵۰۰ تومان  (۲۸ ST) 

4952795

۵,۸۹۸,۷۵۰ تومان  (۲۸ ST) 

4954162

۵,۹۰۰,۶۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

4479471

۵,۹۰۰,۶۲۵ تومان  (۲۸ ST) 

4450504

۵,۸۹۸,۷۵۰ تومان  (۲۸ ST) 

8931666

۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان  (۱۰۰ ST) 

3757146

۱۱۷,۹۳۳,۷۵۰ تومان  (۵ ST) 

4271078

۱,۰۴۶,۲۵۰ تومان  (۱ ST) 

4468154

۳,۲۹۶,۲۵۰ تومان  (۲۵۰ ML) 

4468148

۴,۷۶۸,۱۲۵ تومان  (۱,۰۰۰ ML) 
صفحه ۱ از ۲۴۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰