بن فارما/تماس با ما

سایت داروخانه اتریش

                                                      www.drugshopping.at

تماس با ما

 
شماره کارت :                 6512-9766-9974-6037
شماره حساب :                         0358211945008
 IR 73 0170 0000 00 358211 94 5008 :شماره شبا
بانک ملی به نام  دکتر ولی اله مرادی

 

 

لطفا از ساعت 8 صبح تا 5 عصر، از شنبه تا 4 شنبه، تماس بگیرید 

 

برای هماهنگی واطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

 

Tel : 0939 337 29 06   مهندس سارا رضایی مدیریت فروش       
           

 

  سایت داروخانه اتریش

     www.drugshopping.at  

 
  Tel Iran :          0939 337 29 06

  Tel Austeria :  0043 699 10 958 699

   Fax:               0043 2716 64 53 30
   E-mail:           office@bunpharma.at

 

                                             

                                                     

 

بون فاررما

فرم تماس با ما