محصولات - قیمت محصولات

بون فارما
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
فهرست قیمت ها
کد محصول
نام محصول
قیمت (تومان)
با گارانتی (تومان)
کوئرستین 
120کپسول
(pure encapsulations® Quercetin-120 kap)
۲,۱۲۱,۷۵۰ تومان
۲,۱۲۱,۷۵۰ تومان با گارانتی
کوئرستین 
60 کپسول
(pure encapsulations® Quercetin-60 kap)
۱,۲۲۴,۷۵۰ تومان
۱,۲۲۴,۷۵۰ تومان با گارانتی
هسپیریدین 500 میلی گرم
60 کپسول
(Hesperidin 500 mg-SMART- 60 Caps)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان با گارانتی
مکمل آویتال آرجینین کمپلکس
240 قرص روکشدار
(Avitale Arginin Plus)
۱,۲۰۷,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۷,۵۰۰ تومان با گارانتی