محصولات - قیمت محصولات

بون فارما
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
فهرست قیمت ها
کد محصول
نام محصول
قیمت (تومان)
با گارانتی (تومان)
کوئرستین 
120کپسول
(pure encapsulations® Quercetin-120 kap)
۲,۱۲۱,۷۵۰ تومان
۲,۱۲۱,۷۵۰ تومان با گارانتی
کوئرستین 
60 کپسول
(pure encapsulations® Quercetin-60 kap)
۱,۲۲۴,۷۵۰ تومان
۱,۲۲۴,۷۵۰ تومان با گارانتی
۶۵۵,۵۰۰ تومان
۶۵۵,۵۰۰ تومان با گارانتی
قطره شمعدانی عطری 
50 میلی لیتر
(Gföhler Pelargonium 50ml)
۴۸۳,۰۰۰ تومان
۴۸۳,۰۰۰ تومان با گارانتی
قرص عصاره کدو
30 عددی
 (Dr. Böhm® Kürbis superplus Tabletten)
۶۵۵,۵۰۰ تومان
۶۵۵,۵۰۰ تومان با گارانتی